Nieuwe wetgeving beloont duurzaamheid

In oktober 2018 schrapte Spanje de straffen voor zonnepaneelbezitters, en recentelijk ontvangen ze zelfs vergoedingen voor overschotten. Laten we dieper ingaan op veranderingen in de regelgeving voor elektriciteitsopwekking en compensaties voor zonnepaneelgebruikers. Duurzaam Verbouwen met Zonnepanelen in Spanje

Elektriciteit opwekken & Compensaties

Gezinnen die meer elektriciteit opwekken dan ze verbruiken, hebben de mogelijkheid om het overschot door te geven aan het stroomnet en hun energieleverancier. In ruil daarvoor ontvangen ze kortingen op hun elektriciteitsrekening. Het is belangrijk om te weten dat dit niet betekent dat ze direct geld ontvangen; het overschot wordt verrekend op hun facturen.

Er zijn twee hoofdcategorieën zonnepaneelgebruikers: die zonder overschot (‘sin excedentes’) en die met overschot (‘con excedentes’). In beide gevallen mag het totale vermogen niet hoger zijn dan 100 kW, anders worden ze beschouwd als stroomproducent.

Zonder overschot

Gezinnen die geen overschot aan elektriciteit hebben en ervoor kiezen om niets terug te leveren aan het elektriciteitsnet, maken gebruik van zonnepanelen zonder overschot of ‘sin excedentes’. Deze gebruikers dienen een certificaat (‘certificado antivertido’) te ondertekenen, een eenvoudige procedure om kortingen op te geven. Installaties tot 15 kW hebben geen aansluiting op het vaste elektriciteitsnet nodig, terwijl installaties tussen 15 en 100 kW wel moeten zijn aangesloten.

Met overschot

Gezinnen met overschot (‘con excedentes’) ontvangen kortingen voor het doorgeven van overschotten. Consumenten in groep A met hernieuwbare bronnen tot 100 kW krijgen een maandelijkse compensatie op basis van een uurprijs.

Terugleveringsvergoeding/Doorgeefvergoeding

Nieuw is een vereenvoudigd compensatiemechanisme voor groep A-consumenten. Compensaties worden maandelijks uitgekeerd op basis van een overeengekomen uurprijs. Overschotten worden verrekend of vergoed als kortingen.

Type Consument

Het koninklijk besluit onderscheidt individuele gebruikers en collectieve gebruikers (‘autoconsumo compartido’). Individuele gebruikers plaatsen zonnepanelen op hun woning, terwijl collectieve gebruikers delen binnen 500 meter.

Duurzaam Verbouwen met Zonnepanelen in Spanje

Deze nieuwe wetgeving opent de deur naar duurzaamheid en energieonafhankelijkheid voor Spaanse huishoudens. Ontdek de mogelijkheden om zonnepanelen te integreren in jouw woning en profiteer niet alleen van lagere energiekosten, maar draag ook bij aan een groenere toekomst. Bij I will ReForm your Home helpen we je graag op weg naar een duurzamere levensstijl.