Revolutie in Zonnestroomregels

De Spaanse regering heeft met de nieuwe regels en wetten in april 2019 een zonnig perspectief gecreëerd voor huiseigenaren die gebruikmaken van zonnepanelen. Deze regelgeving markeert een revolutie in de Spaanse zonnestroomsector en opent deuren naar een duurzamere toekomst. Zonnig Spaans Perspectief;

 

Afscheid van de Zonbelasting

In oktober 2018 kwam er al een einde aan de beruchte, maar nooit toegepaste “zonbelasting” (impuesto al sol), en de Spaanse regering heeft nu verdere stappen genomen om het gebruik van zonnepanelen aan te moedigen.

Zelfregulering voor Installaties tot 100 kW

Via een koninklijk besluit heeft de Spaanse regering zelfregulering ingevoerd voor installaties tot 100 kW, waarin administratieve en technische voorwaarden voor aansluiting op het netwerk en compensatieregelingen zijn vastgelegd.

Eén Meter voor Alles

Een opmerkelijke verandering is dat huiseigenaren met zonnepanelen niet langer verplicht zijn om twee meters (contadores) te hebben. Voorheen was het nodig om aparte meters te hebben voor zonnepanelen en reguliere stroom. Deze vereenvoudiging betekent dat nu één meter alles registreert.

Compensatie voor Overschot

Een van de opvallendste voordelen is de introductie van een vergoeding (korting) voor het overschot aan geproduceerde elektriciteit. Huiseigenaren die meer elektriciteit opwekken dan ze gebruiken, kunnen dit terugleveren aan het stroomnet en ontvangen kortingen op hun elektriciteitsrekeningen.

Er zijn nu twee soorten zonnepaneelgebruikers: degenen zonder overschot (sin excedentes) en degenen met overschot die het terugleveren aan het elektriciteitsnet (con excedentes). Beide categorieën mogen een totaal vermogen hebben tot 100 kW.

Zonder Overschot (sin excedentes)

Voor huiseigenaren die de opgewekte stroom niet terugleveren aan het elektriciteitsnet, is er een eenvoudige procedure. Ze kunnen ervoor kiezen om stroom aan het netwerk af te staan en moeten een certificaat (certificado antivertido) ondertekenen.

Met Overschot (con excedentes)

Voor degenen die wel elektriciteit terugleveren, zijn er twee subgroepen. Subgroep A omvat consumenten wiens overschot wordt gecompenseerd, waarbij de primaire energiebron hernieuwbaar moet zijn en het totale vermogen niet hoger dan 100 kW. Subgroep B is voor andere gevallen van energieoverschotten die niet in groep A passen.

Terugleveringsvergoeding

Consumenten in groep A ontvangen een maandelijkse vergoeding voor het teruggeleverde overschot. De compensatie gebeurt tegen een overeengekomen uurprijs, en op de elektriciteitsrekening wordt het teruggeleverde saldo vermeld.

Het maximale is 100% teruggeleverde energie, wat betekent dat consumenten in feite niets betalen aan de stroomleverancier als ze meer produceren dan ze verbruiken.

Type Consumenten: Individueel en Collectief

Het koninklijk besluit maakt ook onderscheid tussen individuele gebruikers en collectieve gebruikers. Collectief gebruik, waarbij meerdere consumenten profiteren van gezamenlijk opgewekte energie, wordt aangemoedigd vanwege lagere kosten per kW en bijna 100% eigen gebruik.

Hoewel er uitdagingen zijn bij het verdelen van opgewekte stroom in collectieve scenario’s, opent deze nieuwe regelgeving de deur naar een meer duurzame en kosteneffectieve benadering van zonne-energie in Spanje.

Zonnig Spaans Perspectief.